Binnen uw organisatie wordt u dagelijks geconfronteerd met het beheren van uw financiële stromen. De vraagstukken vliegen u om de oren, over zaken als :
  • Moet ik mijn (oude) debiteurenportefeuilles verkopen?
  • Moet ik een incassobureau of deurwaarder inschakelen?
  • Hoe scoren deze bureaus?
  • Hoe houd ik mijn uitwinningkosten binnen de perken?

Voor al dit soort vraagstukken zijn er wel partners te vinden die u met raad en daad bij kunnen staan maar….. naar mate de ouderdom van uw vorderingen stijgt en het uitwinningproces kostbaarder wordt daalt de interesse van uw partner en uiteindelijk ligt het risico weer bij u.

Direct liquiditeit
Cession financiert uw (bulk) vorderingen ouder dan 90 dagen ongeacht of het consumenten of zakelijke vorderingen zijn. De wijze waarop gefinancierd wordt, komt in nauw overleg met u als klant tot stand. Binnen onze samenwerking zoeken we gezamenlijk naar oplossingen om uw oudere vorderingen te innen.


Hogere opbrengsten
Naast het feit dat wij u een unieke financieringsvorm bieden zijn wij door onze expertise ook uw perfecte partner in de moeilijkste fase van het inningtraject. Daar wij nagenoeg in alle gevallen bereid zijn te procederen waardoor wij ook het proceskostenrisico durven te dragen, zijn wij in staat een voor u hoger uitwinningpercentage te realiseren.
Op onze site vindt u een rekenvoorbeeld, waarin de voordelen van onze werkwijze inzichtelijk wordt gemaakt.